Forum Eksploatatora 02/2022 Wydanie papierowe

38,00 

296 w magazynie

296 w magazynie

Plan wydania

Eksploatatorzy dla eksploatatorów – Małgorzata Komuda-Ołowska, Krzysztof Kowalski, s. 6

Ścieki przemysłowe w urządzeniach kanalizacyjnych – Mirosława Dominowska, s. 10

Budowle infrastruktury technicznej – Małgorzata Komuda-Ołowska, s. 11

Hydrotechniczna historia Niziny Walichnowskiej – Ryszard Lidzbarski, s. 12

Kalendarium wydarzeń branżowych – Anna Stępkowska, s. 20

Spotkanie branży w Bydgoszczy – Anna Stępkowska, s. 22

30 mld złotych na inwestycje – Opracowanie Zespołu Redakcyjnego „Forum Eksploatatora”, s. 26

MonGOS International Conference Water and Sewage in the Circular Economy Model – Marzena Smol, s. 27

Podsumowanie letniej Szkoły MonGOS – Ryga, Łotwa – Marzena Smol, Alicja Loch-Dzido, s. 28

Modernizacja oczyszczalni ścieków PWiK Wodnik – Agnieszka Hacia, Piotr Jacek Białowąs, s 32

Fermentacja metanowa w Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec – Piotr Banaszek, s. 36

Wody opadowe, a infrastruktura komunalna – Anna Michałowska, s. 42

Rola oczyszczalni ścieków i skutki nieprawidłowej eksploatacji – Piotr Szmelcer, s. 46

Opłaty za pobór wód – Marcin Gliniewicz, Jacek Drwięga, s. 50