Forum Eksploatatora to kwartalnik skierowany do eksploatatorów obiektów gospodarki wodno-ściekowej, biur projektowych, urzędów administracji publicznej, wyższych uczelni oraz całego środowiska zawodowego związanego z gospodarką komunalną i ochroną środowiska. Czasopismo zostało założone w 2000 r. i jest wpisane do rejestru czasopism Biblioteki Narodowej (ISSN1640-8624). Przez ponad dwadzieścia lat wokół tytułu zgromadziło się środowisko zawodowe praktyków i naukowców związanych z branżą wodno-ściekową. Wysoki poziom merytoryczny publikacji sprawia, ze Forum Eksploatatora wpisane jest na listę punktowanych czasopism naukowych.

Na łamach kwartalnika publikowane są artykuły branżowe z zakresu bieżącej eksploatacji oraz innowacji technologicznych. Czasopismo stanowi też forum integracji i wymiany opinii w ramach środowiska zawodowego i naukowego. Współpraca z ekspertami, instytucjami naukowymi oraz wiodącymi przedsiębiorstwami sprawia, ze Forum Eksploatatora to wiodące czasopismo środowiska eksploatatorów gospodarki wodno-ściekowej.

Właścicielem i wydawcą Forum Eksploatatora jest Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej.

eksploatator.org

Redakcja

Alicja Loch-Dzido
Redaktor Naczelna
e-mail: redaktor-naczelna.fe@eksploatator.org
kom. 570 532 701

Martyna Dziubich
sekretarz redakcji
redakcja_fe@eksploatator.org
kom.: 570 525 249

Anna Zgoda
korekta

Rada programowa

Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Siwiec,
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Członkowie Rady:
mgr inż. Małgorzata Komuda-Ołowska
Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej , Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim

mgr inż. Mirosława Dominowska
ZWiK Szczecin, Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej

mgr inż. Bartosz Łuszczek
Wodociągi Miasta Kraków S.A., Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej

dr Eugeniusz Klaczyński
Envirotech sp. z o.o., Poznań

mgr inż. Andrzej Osiński
Niezależny ekspert, rzeczoznawca PZiTS, Gdańsk