Forum Eksploatatora 03/2023 E-wydanie

30,00 

298 w magazynie

298 w magazynie

Czasopismo udostępniane jest w pliku PDF.

Plan wydania

90 lat Wodociągów Chrzanowskich – Redakcja „Forum Eksploatatora”, s. 6

XXIX edycja Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2023 – Alicja Loch-Dzido, s. 8

Warto polubić się z mediami – Anna Mizera-Nowicka, s. 12

Kontrola systemu sanitarnego pod względem wprowadzania wód opadowych i roztopowych – Sylwia Pawłowska, s. 14

Tczewskie ujęcia wody dawniej i dziś – Ryszard Lidzbarski, s. 19

Deamonifikacja odcieków – pełnoskalowe wdrożenie technologii opracowanej w projekcie B+R – Kamil Janiak, Przemysław Chrobot, s. 27

Biogazownia osadowa na terenie Oczyszczalni Ścieków w Kościerzynie uruchomiona! – Robert Fennig, Władysław Oskar Formela, Aneta Frankowska, Cezary Jędrzejewski, s. 31

Praktyczne porady jak wykorzystać fotometry i spektrofotometry do sprawdzenia i kalibracji czujników on-line – Grzegorz Bohosiewicz, s. 36

Rola laboratorium w kontroli jakości wody do spożycia Katarzyna Wawrzonek, s. 38

Odpady w oczyszczalniach ścieków Dariusz Rohde, s. 40

Epidemiologia oparta na ściekach – Edyta Łaskawiec, s. 42