Forum eksploatatora

Jesteśmy w trakcie budowy

W najbliższych dniach uruchomimy stronę czasopisma "Forum eksploatatora" skierowanego do eksploatatorów obiektów gospodarki wodno-kanalizacyjnej.