10 sierpnia, 2022

Kongres Wodociągowców Polskich

Kongres Wodociągowców Polskich to organizowane przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” największe wydarzenie konferencyjne w branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Kongres Wodociągowców Polskich to organizowane przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” największe wydarzenie konferencyjne w branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

W tym roku (8-9 września 2022 r.) Biuro IGWP, po pięciu latach przerwy, organizuje VIII już edycję Kongresu Wodociągowców Polskich (Warszawa, hotel Hilton). Kongres od początku projektowany był jako wydarzenie organizowane w cyklu trzyletnim. Niestety, pandemia pokrzyżowała plany IGWP w 2020 r., natomiast w roku 2021 r. celowo postanowiliśmy przenieść organizację tak ogromnej imprezy konferencyjnej na rok 2022 – a więc rok dla nas bardzo ważny, rok jubileuszu 30-lecia Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

Kongres Wodociągowców Polskich wieńczy obchody tego jubileuszu, natomiast Biuro IGWP gwarantuje jego organizację na najwyższym poziomie, tak jeśli chodzi o uroczystą oprawą całego wydarzenia, jak i o odpowiednią merytoryką całości.

Naszą misją jest zaprezentowanie całej branży tak, jak na to zasługuje – jako sektora kluczowego dla polskiej gospodarki, jako branży silnej, innowacyjnej, mądrze zarządzanej. I w końcu jako branży dbającej o bezpieczeństwo, branży, która gwarantuje najwyższą jakość świadczonych usług.

Jest to wydarzenie ważne z uwagi na jego relacyjny charakter – w tych dniach do Warszawy zjadą osoby reprezentujące Zarządy przedsiębiorstw, które są Członkami IGWP – tych najmniejszych, średnich i największych. Ludzie, którzy w swoich przedsiębiorstwach na co dzień budują dobre imię całej naszej branży.

Kongres Wodociągowców Polskich to jednak przede wszystkim wydarzenie, którego istotą jest nazwanie problemów, z którymi się stykamy, wytyczenie kierunków rozwoju dla całego naszego środowiska, wskazanie wyzwań, przed którymi obecnie stoi branża. VIII edycja Kongresu odbędzie się pod hasłem „W obliczu nowych wyzwań” – tych z pewnością nam nie brakuje. Przebieg Kongresu wieńczy opracowanie wytycznych na kolejne trzy lata dla naszej branży.

Koszt dla Członków Izby*: 1 250,00 zł netto, dla pozostałych uczestników: 1 750,00 zł netto

*Koszt uczestnictwa w Kongresie nie obejmuje noclegów.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Kongresu: https://kongres.igwp.org.pl/

Kongres Wodociągów Polskich

Zapisz się na newsletter

Dostarczamy najnowsze informacje branży Wodno-kanalizacyjnej.

    Newsletter:
    Mail: