17 października, 2022

III Międzynarodowa Konferencja nt. Strategii Wdrażania Zielonego Ładu – Woda, Surowce i Energia

Z przyjemnością informujemy, iż „Forum Eksploatatora” objęło patronat medialny nad III Międzynarodową Konferencją nt. Strategii Wdrażania Zielonego Ładu – Woda, Surowce i Energia

III edycję Międzynarodowa Konferencja – Strategies against Green Deal Implementation – Water, Raw Materials & Energy ,
która odbędzie się w dniach 5-7 grudnia 2022 r. jako wydarzenie wirtualne (online).

Celem Międzynarodowej Konferencji Strategii na rzecz Wdrażania Zielonego Ładu – Woda, Surowce i Energia (ICGreenDeal2022) jest przedstawienie problematyki zmian klimatycznych i sposobów ich zapobiegania m.in. innowacyjne rozwiązania (technologiczne, środowiskowe, ekonomiczne i społeczne), które można wdrożyć w ramach Strategii Zielonego Ładu.

Zapraszamy do składania referatów z zakresu Zarządzania Środowiskiem, Ochrony Środowiska i Inżynierii Środowiska, które poruszają problematykę gospodarowania wodą, surowcami i energią.

Organizatorem konferencji jest Zakład Surowców Biogennych Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią
PAN w Krakowie

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Zapisz się na newsletter

Dostarczamy najnowsze informacje branży Wodno-kanalizacyjnej.

    Newsletter:
    Mail: