13 grudnia, 2022

Nowy numer “Forum Eksploatatora”

Ukazał się nowy numer kwartalnika „Forum Eksploatatora”.

Tematem obecnego numeru jest „Innowacyjna Stacja usuwania farmaceutyków” inspirowany oczyszczalnię ścieków w Jaworznie.

Ponadto w nowym numerze znaleźć możemy:

Zadania dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej – dziś i jutro – Małgorzata Komuda-Ołowska, s.6

Pionierzy zarządzania wodą na Żuławach Wiślanych – Ryszard Lidzbarski, s.8

Kalendarium wydarzeń branżowych – Anna Stępkowska, s.14

W obliczu nowych wyzwań – Opracowanie Zespołu Redakcyjnego „Forum Eksploatatora”, s.16

Wyzwania branży wod.-kan. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – Opracowanie Zespołu Redakcyjnego „Forum Eksploatatora”, s.17

Stanowisko Senatu w sprawie działalności branży wod.-kan. – Opracowanie Zespołu Redakcyjnego „Forum Eksploatatora”, s.18

Nowe przepisy UE dotyczące oczyszczania ścieków komunalnych – Opracowanie Zespołu Redakcyjnego „Forum Eksploatatora”, s.20

Innowacyjna stacja usuwania farmaceutyków w Jaworznie – Joanna Stepa, s.22

Eksploatacja filtrów odżelaziających i odmanganiających – Tadeusz Siwiec, s.28

wodoGOZowanie w praktyce – Marzena Smol, s.34

Odra – człowiek pociągnął za spust, a nabojem była złota alga (Prymnesium) – Sebastian Szklarek, s.38

Zagrożenia przy pracy w oczyszczalni ścieków – Piotr Szmelcer, s.46

Wspomaganie oczyszczania przemysłowych ścieków kampanijnych – Monika Bazeli, Małgorzata Sielska, Mateusz Marć, s.51

Czas na EVOlucję, s.55

Na trudne czasy… HYBASTM – Katarzyna Dominiak, Tomasz Skonieczny, s.58

Aspekty prawne wystąpienia poważnej awarii oczyszczalni ścieków lub stacji uzdatniania wody – Marcin Gliniewicz, Jacek Drwięga, s.61

Forum eksploatatora 4/2022

Zapisz się na newsletter

Dostarczamy najnowsze informacje branży Wodno-kanalizacyjnej.

    Newsletter:
    Mail: