Forum Eksploatatora 03/2022 E-wydanie

30,00 

298 w magazynie

298 w magazynie

Czasopismo udostępniane jest w pliku PDF.

Plan wydania

Zanieczyszczenie rzeki Odry – Andrzej Gołąb, s. 6

Na pomoc Ukrainie! – Yurii Zherlitsyn, Alicja Loch-Dzido, s. 8

Kalendarium wydarzeń branżowych – Anna Stępkowska, s. 10

Podsumowanie realizacji projektu MonGOS – Marzena Smol, Alicja Loch-Dzido, s. 13

Program inwestycyjny w gospodarce wodnej – Opracowanie Zespołu Redakcyjnego „Forum Eksploatatora”, s. 18

Wyzwania branży wod-kan w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – Beata Wiśniewska, s. 19

Gospodarka o obiegu zamkniętym – Rozmowa Małgorzaty Komuda-Ołowskiej ze Stanisławem Zdanowiczem, s. 20

Eksploatacja filtrów odżelaziających i odmanganiających – Tadeusz Siwiec, s. 24

Cyberbezpieczeństwo w obszarze wod-kan – Jacek Czech, s. 32

Recyrkulacja osadu w biologicznym oczyszczaniu ścieków – Grzegorz Simson, s. 34

Materiały biostatyczne – nowe wyzwania – Izabela Kruszelnicka, Dobrochna Ginter – Kramarczyk, Nina Śniatała, Marcel Garczyk, s. 38

Nowoczesne narzędzia wspomagające monitoring zasobów wodnych – Gospodarka odpadami powstającymi w oczyszczalni ścieków Piotr Szmelcer, s. 44

Nowelizacja ustawy prawo wodne z 7 lipca 2022 – omówienie wprowadzonych zmian – Marcin Gliniewicz, Jacek Drwięga, s. 50