Forum Eksploatatora 01/2022 – wydanie papierowe

38,00 

294 w magazynie

294 w magazynie

Plan wydania

Eksploatatorzy dla eksploatatorów – Małgorzata Komuda-Ołowska, s. 6

Człowiek nauki, edukacji i inżynierii – Zbysław Dymaczewski, Marek M. Sozański, s. 10

Podsumowanie Szkoły Zimowej projektu MonGOS – Marzena Smol, Alicja Loch-Dzido, Julia Jurewicz, s. 18

Pomoc Techniczna dla przedsiębiorstw WOD-KAN na Ukrainie, s. 22

Wastewater, Water and Resource Recovery Conference 2022 – Zbysław Dymaczewski, s. 23

Modernizacja oczyszczalni ścieków – Alicja Boguszewska, Piotr Szmelcer, s. 24

Ekologiczny Halinów – Małgorzata Komuda-Ołowska, s. 28

Optical Monika Wal, Michał Nowak, s. 30

Innowacyjne metody pomiarów WTW – Grzegorz Bohosiewicz, Bartosz Dąbek, s. 32

Problemy Środowiskowe a system REACH – Anna Skrzypczak, Izabela Kruszelnicka, Dobrochna Ginter-Kramarczyk, s. 37

Ogrzewanie ściekami SEC – Szczecińska Energetyka Cieplna s. 42

Kondycja osadu czynnego – Piotr Szmelcer, s. 44

Skarga Komisji Europejskiej – Sebastian Szklarek, s. 46

Stanowisko SEOGWŚ s. 52

Przyznawanie odbiorcom ulg do opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków z mocą wsteczną – Marcin Gliniewicz, Jacek Drwięga, s. 56