Forum Eksploatatora 01/2024 Wydanie papierowe

45,00 

297 w magazynie

297 w magazynie

Plan wydania

Konferencja we Wrocławiu – Zarząd SEOGWŚ, s. 6

Międzynarodowa Konferencja Woda i Ścieki w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym – Marzena Smol, s. 7

Nowy projekt Interreg pionierem zrównoważonych rozwiązań, s. 8

Edukacja ekologiczna o gospodarce o obiegu zamkniętym (GOZ) w sektorze wod.-kan. – Marzena Smol, s. 9

W tym roku po raz 30.! – Jakub Kucharski, s. 11

Sektor komunalny – sfera życia, trudna droga do sukcesu, s. 12

Sytuacja kryzysowa? Bez paniki. – Joanna Kowalik-Kosińska, s. 14

Źródła finansowania inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej – Rafał Węglarek, s. 16

Epidemiologia oparta na analizie ścieków – Maria Bartoszewicz, Jolanta Ficińska-Mazurczyk, s. 18

Edukacja dla zrównoważonego rozwoju – Piotr Rzepka, s. 20

Biogaz źródłem prądu – Dawid Borkowski, s. 22

Alternatywa przegotowanej wody znana od wieków – Ryszard Lidzbarski, s. 24

Analiza osadu czynnego ważnym narzędziem kontroli pracy biologicznych oczyszczalni ścieków – Monika Bazeli, s. 35

Oznaczenie BZT5 z wykorzystaniem metody respirometrycznej – Grzegorz Bohosiewicz, s. 38

Nowoczesne czujniki Memosens… – Bartłomiej Biczysko, s. 41

Podstawowe dane i parametry ścieków surowych – Katarzyna Hrynkiewicz, s. 42

Autorski system sterowania napowietrzaniem – Kamil Janiak, s. 43

Zakończenie rozbudowy i modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków – Robert Krawiec, Grażyna Pilarczyk, s. 46

Modernizacje przepompowni ścieków sanitarnych, s. 49

Woda to my – Anna Tronina, s. 54

Unijny projekt wodno – ściekowy w Grodzisku Mazowieckim został zakończony. – Betina Wysocka – Bereda, Maciej Mański, s. 56

Straty w systemie dystrybucji wody – Paula Drozdowicz, Dariusz Zdebik, s. 62

Wyeliminuj odpady u źródła – Jan Kolbusz, s. 66

Gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych – Tymoteusz Mądry, Radosław Białooki, s. 68

Kontrola organów Inspekcji Ochrony Środowiska. Jak się przygotować? – Anna Popławska, s. 72