Redaktor Naczelna2024-04-03T09:34:08+02:00
Alicja Loch-Dzido

Alicja Loch-Dzido

Absolwentka Wydziału Chemii UMCS w Lublinie i Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

MBA. Certyfikowany Project Manager. Pomysłodawczyni i realizatorka szeregu projektów unijnych i krajowych związanych z transferem wiedzy i doświadczeń w branży wod-kan. Autorka programów szkoleń i konferencji dedykowanych m.in. dla kadr wod-kan.

Od 2003 roku związana z branżą wodociągowo – kanalizacyjną.

Od 2013 roku wspiera działania Stowarzyszenia Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej.

Od 2018 pełni funkcję prezesa zarządu Gdańskiej Fundacji Wody specjalizującej się w prowadzeniu dokształcania zawodowego kadr w obszarach: woda, ścieki, gospodarka odpadami, laboratoria badawcze, pływalnie oraz realizującej warsztaty dot. edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży.

Aktywnie wspiera transfer doświadczeń pomiędzy specjalistami wod-kan w Polsce i o zasięgu międzynarodowym.

Propagatorka współpracy sąsiedzkiej przedsiębiorstw wod-kan oraz wykorzystywania wiedzy i technologii w służbie ochrony środowiska.

Ostatnie artykuły

Wydania Forum Eksploatatora

Przejdź do góry